Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Jezioro Jasień – Nasze Jezioro

W roku szkolnym 2013/2014 w Gdańskim Gimnazjum „Lingwista” realizowany był projekt Nasze Jezioro – Nasza Sprawa. Już po raz kolejny obiektem naszych działań było Jezioro Jasień w Gdańsku.

W trakcie trwania tegorocznej edycji projektu kontynuowaliśmy dotychczasowe prace, jak również skupiliśmy się na nowych aspektach związanych z ochroną środowiska oraz popularyzowaniem informacji na temat Jeziora wśród mieszkańców Trójmiasta.

Działania skupiały się również na aktywizowaniu i informowaniu społeczności lokalnych. Grupę docelową stanowiły: społeczność Nadbałtyckiego Centrum Edukacji wraz z rodzicami, mieszkańcy sąsiadujący z jeziorem oraz mieszkańcy osiedla Siedlce. (ok. 3000 osób)

Serdecznie zachęcamy do przeczytania szczegółowego raportu dostępnego tutaj: jasien_raport

Praca nad projektem udokumentowana została również w prezentacji: jasien_prezentacja

A tak wyglądało to w praktyce 🙂

Zdjęcia z realizacji projektu dostępne są w naszej galerii

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.