Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.06.2017 ulega zmianie wysokość podstawowej stawki czesnego o wskaźnik inflacji – 1,1 %  będzie wynosić:

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista”:

– czesne przed inflacją 750 zł, czesne po uwzględnieniu wskaźnika inflacji 758 zł

– czesne przed inflacją 740 zł, czesne po uwzględnieniu wskaźnika inflacji 748 zł

 

Opłaty dla osób przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Czesne: 750 zł miesięcznie
Wpisowe: 750 zł

Zarząd „Oświata-Lingwista” NCE oferuje stypendia naukowe w wysokości 300 zł miesięcznie dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem oraz dla finalistów i laureatów konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim.

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. informuje, iż przy wpłacie dokonanej do dnia 15 lipca 2015 r. za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5% upustu czesnego.

 

PŁATNOŚCI:

73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Płatność do 10 dnia każdego miesiąca.

Kontakt w sprawie płatności: wplaty@onet.pl

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.