Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Egzamin gimnazjalny – rok szkolny 2016/2017

 

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2016/2017

19 kwietnia 2017 r. (środa): część humanistyczna

  • godz. 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • godz. 11.00 z zakresu języka polskiego

20 kwietnia 2017 r. (czwartek): część matematyczno-przyrodnicza

  • godz 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • godz. 11.00 z zakresu matematyki

21 kwietnia 2017 r. (piątek): język obcy nowożytny

  • godz. 9.00 na poziomie podstawowym,
  • godz. 11.00 na poziomie rozszerzonym.

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego:

 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku


Materiały na rok szkolny 2014/2015

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. – plik PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1a
Tytuł: Załącznik nr 1a (0 click)
Podpis:
Filename: zalacznik_1a.pdf
Rozmiar: 257 KB
Załącznik nr 1b
Tytuł: Załącznik nr 1b (0 click)
Podpis:
Filename: zalacznik_1b.pdf
Rozmiar: 254 KB

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu
Tytuł: Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu (0 click)
Podpis:
Filename: procedura_dla_ucznia_egz_gim.pdf
Rozmiar: 450 KB

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
Tytuł: Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 (0 click)
Podpis:
Filename: zasady_rekrutacji_2014.pdf
Rozmiar: 381 KB

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.