Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjum 2016/2017

Terminy eliminacji szkolnych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017:

 • język polski – 21.10.2016, godz. 14.00
 • język angielski – 04.11.2016, godz. 14.00
 • język niemiecki – 08.11.2016, godz. 14.00
 • historia – 18.11.2016, godz. 14.00
 • biologia – 28.10.2016, godz. 14.00
 • geografia – 27.10.2016, godz. 14.00
 • matematyka – 16.11.2016, godz. 14.00
 • fizyka – 09.11.2016, godz. 14.00
 • chemia – 07.11.2016, godz. 14.00
 • informatyka – 17.11.2016, godz. 14.00

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie z danego przedmiotu jest dostarczenie karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia do konkursu
Tytuł: Karta zgłoszenia do konkursu (0 click)
Podpis:
Filename: karta_zgloszenia-2.doc
Rozmiar: 33 KB

Kartę należy wypełnić na komputerze, wydrukować i dać do podpisania rodzicowi. Tak przygotowaną kartę należy złożyć u nauczyciela przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Regulaminy szczegółowe konkursów dla uczniów gimnazjum dostępne są tutaj.

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów     przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

 • tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
 • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
 • zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
 • przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych przez nią kryteriów.
Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.