Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjum 2016/2017

Terminy eliminacji szkolnych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017:

 • język polski – 21.10.2016, godz. 14.00
 • język angielski – 04.11.2016, godz. 14.00
 • język niemiecki – 08.11.2016, godz. 14.00
 • historia – 18.11.2016, godz. 14.00
 • biologia – 28.10.2016, godz. 14.00
 • geografia – 27.10.2016, godz. 14.00
 • matematyka – 16.11.2016, godz. 14.00
 • fizyka – 09.11.2016, godz. 14.00
 • chemia – 07.11.2016, godz. 14.00
 • informatyka – 17.11.2016, godz. 14.00

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie z danego przedmiotu jest dostarczenie karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia do konkursu
Tytuł: Karta zgłoszenia do konkursu (0 click)
Podpis:
Filename: karta_zgloszenia-2.doc
Rozmiar: 33 KB

Kartę należy wypełnić na komputerze, wydrukować i dać do podpisania rodzicowi. Tak przygotowaną kartę należy złożyć u nauczyciela przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Regulaminy szczegółowe konkursów dla uczniów gimnazjum dostępne są tutaj.

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów     przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

 • tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
 • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
 • zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
 • przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych przez nią kryteriów.
Back to Top