Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Szkoł‚a realizuje wielostronny partnerski projekt szkół‚ Comenius – Program „Uczenie się™ przez całe życie”.

W ramach projektu Gdań„skie Gimnazjum „Lingwista”€ współ‚pracuje z nastę™pują…cymi szkołami:

  • IES Garci Mendes z El Carpio w Hiszpanii
  • Rudolf-Koch-Schule z Offenbach w Niemczech
  • Hekimoglu Alipasa Iikogretim Okulu z Istambułu w Turcji
  • Escola Sekundaria Afonio Lopes Vieira z Leiria w Portugalii
  • College la Rabieże z Jues-les-Tours we Francji
  • Scuola Secondaria Di i Grado “Dante Alighieri” z Modugno we Włoszech

„Ulica Jacka Malczewskiego”€ przy współ‚pracy z Samorządem Miasta Gdań„ska

 

€ž„Gdańskie Miniatury”€ przy współpracy z Biurem Projektu Gdań„sk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat

 

„€žJezioro Jasień”€ we współ‚pracy z Uniwersytetem Gdańskim

 

„€žMorze Bał‚tyckie”€ przy współ‚pracy z Akwarium Gdyńskim

„Gdań„sk pod bronią”€ przy współ‚pracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdań„ska

Program wychowawczy oraz program profilaktyki realizowane przy współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją

 

Doradztwo zawodowe

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.