Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Szkoł‚a realizuje wielostronny partnerski projekt szkół‚ Comenius – Program „Uczenie się™ przez całe życie”.

W ramach projektu Gdań„skie Gimnazjum „Lingwista”€ współ‚pracuje z nastę™pują…cymi szkołami:

  • IES Garci Mendes z El Carpio w Hiszpanii
  • Rudolf-Koch-Schule z Offenbach w Niemczech
  • Hekimoglu Alipasa Iikogretim Okulu z Istambułu w Turcji
  • Escola Sekundaria Afonio Lopes Vieira z Leiria w Portugalii
  • College la Rabieże z Jues-les-Tours we Francji
  • Scuola Secondaria Di i Grado “Dante Alighieri” z Modugno we Włoszech

„Ulica Jacka Malczewskiego”€ przy współ‚pracy z Samorządem Miasta Gdań„ska

 

€ž„Gdańskie Miniatury”€ przy współpracy z Biurem Projektu Gdań„sk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat

 

„€žJezioro Jasień”€ we współ‚pracy z Uniwersytetem Gdańskim

 

„€žMorze Bał‚tyckie”€ przy współ‚pracy z Akwarium Gdyńskim

„Gdań„sk pod bronią”€ przy współ‚pracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdań„ska

Program wychowawczy oraz program profilaktyki realizowane przy współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją

 

Doradztwo zawodowe

Back to Top