Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Samorząd Uczniowski

LUTY:  „Walentynki” – przedstawienie teatralne, randka w ciemno, quiz.

MARZEC:  „Pierwszy Dzień Wiosny” ,uczniowie przejmują „władze” i prowadzą lekcje, nauczyciele siedzą w ławkach w mundurkach.

Kwiecień:  piknik ekologiczny na dziedzińcu naszej szkoły związany z realizacją projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Maj:  oryginały Gdańskiego Gimnazjum „ Lingwista” – występy , prezentacje naszych uczniów  o niecodziennych zainteresowaniach.

CZERWIEC: wszystkie dzieci nasze są – organizujemy Dzień Dziecka.

Skład Samorządu:

Alicja Bielecka IA

Jadwiga Tamowicz IB

Sylwia Bech IB

Jadwiga Stasiak IC

Maja Rutkiewicz IC

Wiktoria Zalewska ID

Iga Krzemińska IIA

Alicja Kalwat IIB

Hanna Kołodziej IIB

Aleksandra Śniegowska IIC

Emilia Motyka IIC

Matylda Wodyńska IIC

Barbara Litwińska IIIA

Jarosław Jaśko IIIA

Łukasz Chmarzyński IIIA

Marek Arasimowicz IIIB

Zuzanna Mikołajewska IIIB

 

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.