Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

EKSPERYMENTUJEMY

PROFILE NAUKOWE:

 • fizyczny – doświadczenia, interpretacja zjawisk fizycznych
 • biologiczny – ekologia, botanika, badania terenowe, doświadczenia
 • chemiczny – zajęcia terenowe, laboratoryjne
 • geograficzno-krajoznawczy – geologia, kartografia, zadania na orientację, wycieczki rowerowe i piesze

 

STAWIAMY NA WIEDZĘ

PROFILE NAUKOWE:

 • matematyczny – zadania konkursowe, elementy historii matematyki, ciekawostki matematyczne, zagadki logiczne
 • informatyczny – grafika komputerowa, programowanie, multimedia, tworzenie stron WWW, logika
 • humanistyczny – język polski i historia na poziomie rozszerzonym, lekcje muzealne, warsztaty rekonstrukcyjne

 

KAŻDY JEST ZDOLNY

 

 • zajęcia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
 • repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
 • przygotowanie do egzaminu FCE
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opinią o dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • dostosowanie metod pracy i kryteriów oceniania do potrzeb i predyspozycji uczniów

ROZWIJAMY WYOBRAŹNIĘ
Znalezione obrazy dla zapytania wyobraźnia mózg

PROFILE ARTYSTYCZNE:

 • plastyczny – wystawy, wernisaże, malowanie z artystami
 • teatralny – sztuki teatralne, scenki, etiudy
 • architektoniczny – zagospodarowanie przestrzeni
 • fotograficzny – plenery fotograficzne
 • dziennikarski – warsztaty dziennikarskie, pisarskie, szkoła reportażu, redakcja gazetki szkolnej
 • muzyczny – koło gitarowe (gitara klasyczna, gitara elektryczna), zespół wokalny, nauka gry na saksofonie)
 • Odyseja Umysłu
 • warsztaty rękodzieła
 • koło gier logiczno-strategicznych
 • szkoła Odkrywców Talentów

 

UCZYMY SIĘ  INACZEJ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W BLOKACH DYDAKTYCZNYCH PROWADZONE W:

 • Centrum Hewelianum
 • Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we Władysławowie
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”
 • Laboratoriach Zespołu Szkół Przemysłu Chemicznego
 • Centrum Aktywnej Edukacji EduFun
 • Centrum Nauki Experyment
 • Uniwersytecie Gdańskim
 • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Akwarium Gdyńskim
 • Teatrze Wybrzeże, Teatrze Szekspirowskim
 • Państwowej Operze Bałtyckiej
 • Centralnym Muzeum Morskim
 • Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
 • Muzeum Narodowym w Gdańsku
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
 • wykorzystanie technik multimedialnych podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

        

JESTEŚMY OBYWATELAMI ŚWIATA

 • klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim
 • we wszystkich klasach rozszerzony program nauczania języka angielskiego – 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy zaawansowania: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, FCE, CAE
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE
 • obowiązkowa nauka drugiego języka obcego :
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego
 • liczne inicjatywy współpracy międzynarodowej
 • projekty rozwijające kompetencje kluczowe: językowe i międzykulturowe, IT

 

UCZYMY SIĘ NAWZAJEM

 • spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych, bloki doświadczeń chemicznych, fizycznych, biologicznych dla młodszych koleżanek i kolegów ze szkół podstawowych
 • koncerty muzyczne, występy teatralne, warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
 • pomoc koleżeńska, współpraca,
 • projekty klasowe

 

POZOSTAJEMY W RUCHU

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIA:

 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych
 • taniec / nowoczesne formy ruchu
 • samoobrona
 • pływanie
 • koło turystyczne
 • tenis stołowy
 • tenis ziemny
 • szermierka japońska
 • szachy
 • zajęcia na siłowni
 • jazda konna (za dodatkową opłatą)

 

TWORZYMY I REALIZUJEMY PROJEKTY

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • „Gdańsk pod bronią”, „Trzy oblicza Gdańska”, „ Gdańsk – miasto magicznych przestrzeni”, „ Szlakiem gdańskich pomników”  przy współpracy  z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
 • „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przy współpracy z kinem studyjnym „ Żak”
 • „Gdańskie Miniatury” przy współpracy z Biurem Projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat
 • „Jezioro Jasień” przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Wydziałem Ochrony Środowiska
 • „Morze Bałtyckie” przy współpracy z Akwarium Gdyńskim
 • „Ulica Jacka Malczewskiego” przy współpracy z Samorządem Miasta Gdańska
 • „Narracje 2013” przy współpracy z  Instytutem Kultury Miejskiej
 • „Zdolni z Pomorza” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Projekt językowy „WORLD OF KNOWLEDGE” – przy współpracy z Komitetem Lokalnym Uniwersytetu Gdańskiego AIESEC POLSKA

 

JESTEŚMY AKTYWNI

 • działalność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu
 • aktywna działalność uczniów w pracach Samorządu Uczniowskiego
 • organizacja konkursów:
  • naukowych ( „Megaolimpiada Wiedzy”, „Historia Hymnu Narodowego”),
  • lingwistycznych („Lingwistyczna jesień z poezją”),
  • fotograficznych („Wakacje w obiektywie”, „Gdańsk jakiego nie znacie”)
  • artystycznych („Wspaniały świat Turcji”, “Literatura i obraz”, “Wojewódzki Konkurs Piosenki Międzynarodowej”)
 • organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych
 • współpraca z Radą Dzielnicy, Stowarzyszeniem „ Nasze Siedlce”, hospicjum im. ks. Dutkiewicza, Domem Dziecka im. Janusza Korczaka, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

 

 BAWIMY SIĘ I WYPOCZYWAMY

 • dni tematyczne: dzień angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
 • imprezy szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski
 • udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach
 • biwaki integracyjne, „zielona” i „błękitna” szkoła, rajdy, wycieczki turystyczne
 • noc w szkole, uroczysty bal na zakończenie szkoły

 

CHRONIMY I WSPIERAMY

 • dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ucznia
 • grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły są życzliwi i przyjaźni dla ucznia i rodzica
 • uczniowie mają oparcie w nauczycielach
 • wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z rodzicami
 • rodzice są na bieżąco informowani o postępach, osiągnięciach i zachowaniu dzieci poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas indywidulanych konsultacji z nauczycielami
 • szkoła objęta jest opieką Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”
 • realizujemy programy profilaktyczne przy współpracy z VIII Komisariatem Policji, ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Monarem
 • prowadzimy doradztwo zawodowe
 • realizujemy projekt „Szkoła promująca zdrowie”
 • budynek oraz teren wokół budynku są monitorowane
Back to Top