Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Harmonogram zebrań z rodzicami (2016/2017)

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych

Zebrania z rodzicami uczniów klas I rozpoczynamy o godz. 17.00

8 września 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 1

3 listopada 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 2

8 grudnia 2016 r. – Zebranie śródroczne (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych ocenach za I semestr)

9 marca 2017 r. – Zebranie informacyjne nr 3

11 maja 2017 r. – Zebranie podsumowujące (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych za rok szkolny)

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich

Zebrania z rodzicami uczniów klas II rozpoczynamy o godz. 17.00, natomiast z rodzicami klas III – 18.30

15 września 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 1 Uwaga! Zebranie dla rodziców uczniów klas IIB, IIC, IIIA i IIIB rozpoczyna się wyjątkowo o godz. 17.30! 

3 listopada 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 2

8 grudnia 2016 r. – Zebranie śródroczne (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych ocenach za I semestr)

9 marca 2017 r. – Zebranie informacyjne nr 3 (omówienie stanu przygotowań do projektu edukacyjnego – kl. II; przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym – kl. III)

11 maja 2017 r. – Zebranie podsumowujące (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych za rok szkolny; omówienie systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – kl. III)

Back to Top