Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Nadanie imienia Hymnu Narodowego

Uroczystość nadania imienia Hymnu Narodowego Gdańskiemu Gimnazjum „Lingwista” połączona z obchodami X-lecia Gimnazjum oraz XX-lecia Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy odbyła się w sobotnie popołudnie 21 maja 2011 r. w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Honorowym gościem uroczystości był Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który z okazji nadania Gdańskiemu Gimnazjum „Lingwista” imienia Hymnu Narodowego złożył szkole gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów. Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” jest jedyną w Polsce szkołą noszącą imię Hymnu Narodowego.

Podczas sobotnich uroczystości obu szkołom nadano sztandary, aktu nadania sztandarów dokonał Grzegorz Ostrowski – Prezes Zarządu Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” – organu prowadzącego obie szkoły.

Zarząd „Oświata-Lingwista” przekazał dary dla Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które uroczyście wręczyli uczniowie obu szkół.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły występy chóru Akademii Marynarki Wojennej w Gdańsku imienia Bohaterów Westerplatte, orkiestry Portu w Gdańsku oraz Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca, który zaprezentował program „Suita Narodowa z okresu Księstwa Warszawskiego”.

Uczniowie Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” przygotowali inscenizację historyczną pt. „Od powstania Mazurka do niepodległości”.

Artykuł internetowej gazety kościerskiej Kościerski Express – zobacz

Prezentacja [EXE] – pobierz

no images were found

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.