Różne zastosowania Twierdzenia Pitagorasa

Gimnazjaliści w pracowni komputerowej Politechniki Gdańskiej głowią się nad zastosowaniami twierdzenia Pitagorasa. Pracując w programie matematycznym geogebra szukają rozwiązań zadania na wzór Pitagorasa.