Próbny egzamin gimnazjalny

12 listopada 2008 r. – część humanistyczna
13 listopada 2008 r. – część matematyczno-przyrodnicza

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00, czas trwania 120 minut (uczniowie, którym przysługuje wydłużony czas piszą 180 minut). Po egzaminie uczniowie klas trzecich udają się do domu.

Dla klas drugich lekcje odbywają się zgodnie z planem na te dni.

Klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych poza terenem szkoły:
12 listopada 2008 r. – IB i IC
13 listopada 2008 r. – IA