PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS DRUGICH

Piątek, 19 maja, był bardzo ważnym dniem dla uczniów klas drugich. Tego dnia zaprezentowali efekty swojej pracy nad projektami edukacyjnymi. W tym dniu komisja, w skład której wchodzili: Pani Dyrektor Małgorzata Stępniak, wychowawcy: Pan Rafał Zalewski, Pani Justyna Dybuść oraz Pani Małgorzata Nehring oraz opiekunowie projektów: Pan Łukasz Męczykowski oraz Pan Tomasz Ogrodnik, oceniła pracę uczniów.

Jako pierwsi o projekcie “Świat Liczb – Szkolny Dzień Matematyki” opowiadali uczniowie klasy IIB. Uczniowie podczas przygotowanej przez siebie konferencji prasowej odpowiadali na pytania dotyczące przygotowania do Szkolnego Dnia Matematyki oraz podsumowali umiejętności, które nabyli podczas pracy nad tym wydarzeniem. Warto dodać, że był to pierwszy projekt edukacyjny związany z matematyką realizowany w naszej szkole!

Na kolejnych godzinach lekcyjnych uczniowie klasy IIC zaprezentowali wyniki swej całorocznej pracy, dotyczącej projektu edukacyjnego klas II. Jego przedmiotem była historia gdańskich cmentarzy, założonych przed 1945 rokiem lub zawierających pochówki dotyczące tego okresu. Uczniowie wykazali się znaczną inwencją i wyczuciem tematu, organizując przedstawienie dotyczące zarówno ich pracy, jak i samych cmentarzy. Dzięki wysiłkom wszystkich
uczniów i uczennic, cała klasa zaliczyła projekt bez najmniejszego problemu.

Jako ostatni okazję do przedstawienia wyników swej całorocznej pracy badawczej mieli uczniowie klasy IIA. Cała klasa podeszła do projektu z pełnym naukowym i merytorycznym zaangażowaniem, tworząc niezwykle ciekawą i
bogatą w multimedia prezentację.