Egzamin gimnazjalny i zajęcia w dniu 22 kwietnia 2013 r.

22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek)
WSZYSTKIE ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ O GODZ. 12:00

W dniach 23-25 kwietnia 2013 r.
UCZNIOWIE KLAS TRZECICH PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH
23-25 KWIETNIA 2013 R. SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


23 kwietnia 2013 r. (wtorek)

 EGZAMIN GIMNAZJALNY 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 GODZ. 8:00 – ZBIÓRKA UCZNIÓW  W SZKOLE,  PODPISANIE SIĘ NA LISTACH OBECNOŚCI

 GODZ. 8:30 – USTAWIENIE SIĘ  PRZED  SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 9:00 – ROZPOCZĘCIE  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  (60 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 80 MINUT)

PRZERWA

KLASA IIIA – P2

KLASA IIIB – SALA 2A, PD

KLASA IIIC – SALA P1

PODCZAS PRZERWY UCZNIOWIE NIE OPUSZCZAJĄ TERENU SZKOŁY

GODZ. 10:30  – USTAWIENIE SIĘ  PRZED  SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 11:00 – ROZPOCZĘCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO  (90 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 135 MINUT)


24 kwietnia 2013 r. (środa)

EGZAMIN GIMNAZJALNY
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

GODZ. 8:00 – ZBIÓRKA UCZNIÓW W SZKOLE, PODPISANIE SIĘ NA LISTACH OBECNOŚCI
GODZ. 8:30 – USTAWIENIE SIĘ PRZED SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 9:00 – ROZPOCZĘCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (60 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 80 MINUT)

PRZERWA
KLASA IIIA – P2
KLASA IIIB – SALA 2A, PD
KLASA IIIC – SALA P1
PODCZAS PRZERWY UCZNIOWIE NIE OPUSZCZAJĄ TERENU SZKOŁY

GODZ. 10:30 – USTAWIENIE SIĘ PRZED SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 11:00 – ROZPOCZĘCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z MATEMATYKI (90 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 135 MINUT)


25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

 EGZAMIN GIMNAZJALNY 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

GODZ. 8:00 – ZBIÓRKA UCZNIÓW  W SZKOLE,  PODPISANIE SIĘ NA LISTACH OBECNOŚCI

 GODZ. 8:30 – USTAWIENIE SIĘ  PRZED  SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 9:00 – ROZPOCZĘCIE  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, POZIOM PODSTAWOWY (60 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 80 MINUT)

PRZERWA

KLASA IIIA – P2

KLASA IIIB – SALA 2A, PD

KLASA IIIC – SALA P1

PODCZAS PRZERWY UCZNIOWIE NIE OPUSZCZAJĄ TERENU SZKOŁY

GODZ. 10:30 – USTAWIENIE SIĘ  PRZED  SALAMI EGZAMINACYJNYMI

GODZ. 11:00 – ROZPOCZĘCIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, POZIOM ROZSZERZONY  (60 MINUT, UCZNIOWIE Z WYDŁUŻONYM CZASEM 90 MINUT)